Formilase teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Asetik asidi formik aside çevirenbir enzim, formilar.