Formulary teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.