Forsa teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. fossae). Çukur (özellikle kemikte), kemki üzerinde girinti halinde çukur.