Fossa Epigastrica teriminin tıbbi anlamı; anat. Eğeler eğmeçleri arasındaki çukur.