Fossa Glanduale Lacrimalis teriminin tıbbi anlamı; anat. Dışyan gözevi açısında bulunan ve gözyaşı bezini içeren çukur.