Fossa Rhomboidea teriminin tıbbi anlamı; anat. Dördüncü karıncık döşemesi.