Fossa Spinate teriminin tıbbi anlamı; Dikenaltı çukuru;