Fowler's Solution teriminin tıbbi anlamı; biochem. AS2O3 ihtiva eden eriyik;