Fracture teriminin tıbbi anlamı; n. Kırık, fraktür.