Fradicin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Mantarlara karşı etkin olan ve streptomyces fradiae'den türeyen antibiyotik.