Francium teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Fr sembolü ile bilinen, atom no: 87 ve atom ağırlığı: 223 olan kimyasal element, fransiyum.