Free Floating Anxiety teriminin tıbbi anlamı; Duyulan endişenin, dış dünyanın kaynaklandığını belirten deyim.