Fremitus Pectoralis teriminin tıbbi anlamı; Akciğer kesafetlerinde göğüs kafesinin konuşma esnasında titremesi.