Frenotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Gemi kesme ameliyesi, gem ameliyatı, frenotomi.