Frenulum teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. frenula). Gem.