Freud Theory teriminin tıbbi anlamı; Nevrozların, baskı altında tutulmuş ve ekseriya cinsel temele dayanan komplekslerle izah edilmesi,