Freyer's Operation teriminin tıbbi anlamı; n. Suprapubik transvezikal prostatektomi.