Frit teriminin tıbbi anlamı; n. Sun'i diş imalinde kullanılan bir çeşit erimiş cam.