Frontal Sinus teriminin tıbbi anlamı; Frontal kemikte orbita kemerlerinin hemen arkasında bulunan iki adet boşluk.