Frontonasal teriminin tıbbi anlamı; a. Sinüs frontalis ve burun'la ilgili.