Fugitive teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Gezgin; 2. Süreksiz, geçici; 3. Solar (renk).