Fukala's Operation teriminin tıbbi anlamı; Yüksek miyoplarda saydam lensi çıkarma ameliyatı;