Fulminant teriminin tıbbi anlamı; a. Yıldırım gibi birdeng elen (hastalık).