Fumigation teriminin tıbbi anlamı; n. Tütsüleme (ensektisid bir maddenin buharları ile).