Functio Laesa teriminin tıbbi anlamı; Görevsizlik, fonksiyon yetersizliği.