Functional Disorder teriminin tıbbi anlamı; Yapısal sebep olmaksızın daha ziyade psikojenik faktörler etkisiyle oluşan bozukluk;