Fundic Gland teriminin tıbbi anlamı; Mide fundusunda yer alan bezler;