Fundus Uteri teriminin tıbbi anlamı; anat. Dölyatağının, yumurta arkının girişinin üzerinde bulunan, doruğu.