Fundusectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Mide fundusunun ameliyatla çıkarılması.