Fungoid teriminin tıbbi anlamı; a. Mantar görünümünde, mantara benzeyen.