Fusobacterium teriminin tıbbi anlamı; n. Bazı türleri insanda patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.