Gadolinium teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Gd sembolü ile bilinen, atom.no:64 ve atom ağırlığı: 157.26 olan kimyasal element, gadolinyum.