Gag teriminin tıbbi anlamı; n. v. 1. Ağıza konulan kusturucu şey; 2. Alet ile ağzını açık tutmak.