Galactacrasia teriminin tıbbi anlamı; n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.