Galactan teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Hidrolize olduğunda galaktoz meydana getiren hidrokarbon.