Galactemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda süt bulunması, galaktemi.