Galactic teriminin tıbbi anlamı; a. Süte ait, galaktik.