Galactin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Sütte bulunan bazik cevher.