Galactischia teriminin tıbbi anlamı; n. Memelerden süt gelişinin durması, süt salgılanmasının kesilmesi.