Galactoblast teriminin tıbbi anlamı; n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.