Galactoma teriminin tıbbi anlamı; n. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom, galaktosel.