Galactometer teriminin tıbbi anlamı; n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.