Galactorrhea teriminin tıbbi anlamı; n. Sütün çok fazla gelmesi (akması).