Galactosa Test teriminin tıbbi anlamı; Aç karna 500 ml su içinde eritilmiş 0 gram galaktoz içilir. Dört saat sonra idrar topanır. Eğer idrarda 2 gramdan fazla galaktoz mevcutsa, karaciğerin hasta olduğuna hükmedilir;