Galactoschesis teriminin tıbbi anlamı; n. Süt salgısının kesilmesi.