Galactosemia teriminin tıbbi anlamı; n. Galaktozun glikoza çevrilememesi ile birlikte seyreden bir metabolizma bozukluğu.