Galactostasis teriminin tıbbi anlamı; n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).