Galactosuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarla galaktoz çıkarılması hali (gebelerde).