Galactotherapy teriminin tıbbi anlamı; n. süt tedavisi.