Galactotoxism teriminin tıbbi anlamı; n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.